Επικαιροποιημένος Κανονισμός Σπουδών Π.Ε.Συ.Π.

 

Πρακτική Άσκηση

Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης

Τα Έντυπα Πρακτικής Άσκησης είναι τα εξής: Π004, Π005, Π006, Π002 και Π007.

 

Πτυχιακή Εργασία

Αίτηση Ανάληψης Διπλωματικής Εργασίας

Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης - Εποπτείας

Ανάθεση Διπλωματικής Εργασίας

Πράξη Αξιολόγησης Διπλωματικής Εργασίας

Ενδεικτικές Οδηγίες Συγγραφής Επιστημονικής Εργασίας

Οδηγίες Πτυχιακής Εργασίας ΠΕΣυΠ

 

Προτεινόμενα θέματα από τους διδάσκοντες:
Γιακουμάτος Στέφανος
Καριοφύλλας Χαράλαμπος
Κοΐνης Αριστοτέλης
Τσίρος Χαράλαμπος